Registration Information

- Sempozyum sistemine gönderilen bildiriler en az iki hakeme gönderilir. Kabul edilecek olan bildiri ile ilgili nihai karar hakem çoğunluğunun görüşü de dikkate alınarak verilir. Değerlendirmeye gönderilen bildirilerde yazar(lar)ın ve hakemlerin isimleri karşılıklı olarak gizli tutulur.

Bir araştırmacı, birden fazla bildiri ile başvuru yapması durumunda sadece bir Sempozyum kayıt ücreti ödeyecektir. (Bir kayıt ücreti ile en fazla 2 bildiri sunumu yapılabilir.)

Sempozyuma gelerek katılımda bulunacak araştırmacılar Sempozyum ücretinin tamamını yatıracaktır, Sempozyuma gelmeden kongre hizmetlerinden (kongre kiti, katılım belgesi, vs.) yararlanmak isteyen 2., 3. ve diğer yazarlar katılım ücretinin yarısını yatırmak zorundadırlar.

* Kayıt ücretini yatırmayan araştırmacıların bildirileri kabul edilmiş olsa da Sempozyum imkânlarından yararlanamazlar. 

 İptal ve İade koşulları 

Sempozyum kayıt işlemi yapıldıktan sonra, Sempozyuma katılmama talebinin yazılı olarak adresine bilgi maili atılmalı ve onay anılmalıdır.

        Ücret İadesi;

·         19 Ekim 2018 tarihine kadar katılımın iptal edilmesi durumunda ücret iadesi yapılacak, bu tarih geçirildiği takdirde her hangi bir iade söz konusu olmayacaktır. 

  • Sempozyuma katılmayan veya iptal ettirmeyen katılımcılar hak iddia edemezler.

Registration Fee**

Acedemic and Teacher

Student*

 

 

 

Erken kayıt 

100 Euro

75 Euro

 

 

Geç kayıt

125 Euro

100 TL

 

 

Audience registration and UERA members Academicians and Students fee is 50 Euro.

 * Öğrenci kaydı yaptıran katılımcılarımızın kongre kayıt masalarında öğrenci belgelerini ibraz etmeleri  gerekmektedir.

** Kayıt ücreti; bildiri sunumu, kongre materyalleri, kongre süresince düzenlenecek olan kokteyl ve yemekler için ödenmektedir.

Contemporary Art Exhibition Registirition Information

 Çağdaş Sanat Sergisi’ne, her katılımcı, bir katılım ücreti karşılığı 1 eser ile katılabilir.

Katılımcılara e-katalog ve katılım belgesi verilecektir. Katılımcıların sergiye bizzat katılmaları halinde Sempozyum Kayıt Masası’ndan sempozyum kitlerini alabilir.

* Kayıt ücretini yatırmayan katılımcılar Sempozyum ve Çağdaş Sanat Sergisi imkânlarından yararlanamazlar. 

İptal ve İade koşulları 

Sempozyum kayıt işlemi yapıldıktan sonra, Sempozyuma katılmama talebinin yazılı olarak adresine bilgi maili atılmalı ve onay anılmalıdır.

        Ücret İadesi;

  • 19 Ekim 2018 tarihine kadar katılımın iptal edilmesi durumunda ücret iadesi yapılacak, bu tarih geçirildiği takdirde her hangi bir iade söz konusu olmayacaktır. 
  • Sempozyuma katılmayan veya iptal ettirmeyen katılımcılar hak iddia edemezler.

Registration Fee**

Academic and Teachers

Student*

 

 

 
 

50 Euro

35 Euro

 

 
 

 * Öğrenci kaydı yaptıran katılımcılarımızın kongre kayıt masalarında öğrenci belgelerini ibraz etmeleri  gerekmektedir.

** Kayıt ücreti; kongre materyalleri, e-katalog, katılım belgesi, kongre süresince düzenlenecek olan kokteyl ve yemekler için ödenmektedir.