Sempozyum Kayıt Bilgileri

- Sempozyum sistemine gönderilen bildiriler en az iki hakeme gönderilir. Kabul edilecek olan bildiri ile ilgili nihai karar hakem çoğunluğunun görüşü de dikkate alınarak verilir. Değerlendirmeye gönderilen bildirilerde yazar(lar)ın ve hakemlerin isimleri karşılıklı olarak gizli tutulur.

Bir araştırmacı, birden fazla bildiri ile başvuru yapması durumunda sadece bir Sempozyum kayıt ücreti ödeyecektir. (Bir kayıt ücreti ile en fazla 2 bildiri sunumu yapılabilir.)

Sempozyuma gelerek katılımda bulunacak araştırmacılar Sempozyum ücretinin tamamını yatıracaktır, Sempozyuma gelmeden kongre hizmetlerinden (kongre kiti, katılım belgesi, vs.) yararlanmak isteyen 2., 3. ve diğer yazarlar katılım ücretinin yarısını yatırmak zorundadırlar.

* Kayıt ücretini yatırmayan araştırmacıların bildirileri kabul edilmiş olsa da Sempozyum imkânlarından yararlanamazlar. 

 İptal ve İade koşulları 

Sempozyum kayıt işlemi yapıldıktan sonra, Sempozyuma katılmama talebinin yazılı olarak adresine bilgi maili atılmalı ve onay anılmalıdır.

       Ücret İadesi;

· 19 Ekim 2018 tarihine kadar katılımın iptal edilmesi durumunda ücret iadesi yapılacak, bu tarih geçirildiği takdirde her hangi bir iade söz konusu olmayacaktır. 

  • Sempozyuma katılmayan veya iptal ettirmeyen katılımcılar hak iddia edemezler.

Kayıt ücreti**

Akademisyen ve Öğretmen

Öğrenci*

EAB, GÖRSED, SEDER Üyeleri ve Ankara
  Üniversitesi Akademisyenleri

Akademisyen

Öğrenci

Erken kayıt 

375 TL

275 TL

300 TL

200 TL

Geç kayıt

400 TL

300 TL

350 TL

225 TL

Dinleyici kayıt ücreti 150 TL’dir.

 * Öğrenci kaydı yaptıran katılımcılarımızın kongre kayıt masalarında öğrenci belgelerini ibraz etmeleri  gerekmektedir.

** Kayıt ücreti; bildiri sunumu, kongre materyalleri, kongre süresince düzenlenecek olan kokteyl ve yemekler için ödenmektedir.

Çağdaş Sanat Sergisi Kayıt Bilgileri

 - Çağdaş Sanat Sergisi’ne, her katılımcı, bir katılım ücreti karşılığı 1 eser ile katılabilir.

- Katılımcılara e-katalog ve katılım belgesi verilecektir. Katılımcıların sergiye bizzat katılmaları halinde Sempozyum Kayıt Masası’ndan sempozyum kitlerini alabilir.

* Kayıt ücretini yatırmayan katılımcılar Sempozyum ve Çağdaş Sanat Sergisi imkânlarından yararlanamazlar. 

İptal ve İade koşulları 

Sempozyum kayıt işlemi yapıldıktan sonra, Sempozyuma katılmama talebinin yazılı olarak adresine bilgi maili atılmalı ve onay alınmalıdır.

        Ücret İadesi;

  • 19 Kasım 2018 tarihine kadar katılımın iptal edilmesi durumunda ücret iadesi yapılacak, bu tarih geçirildiği takdirde her hangi bir iade söz konusu olmayacaktır. 
  • Sempozyuma katılmayan veya iptal ettirmeyen katılımcılar hak iddia edemezler.

Kayıt ücreti**

Akademisyen, Öğretmen ve Serbest Sanatçı

Öğrenci*

EAB, GÖRSED, SEDER Üyeleri ve Ankara Üniversitesi Akademisyenleri

Akademisyen

Öğrenci

 

175 TL

150TL

150 TL

100 TL

 

Sergi Katılım ücretleri 19-23 Kasım 2018 tarihleri arasında yatırılmalıdır. 

* Öğrenci kaydı yaptıran katılımcılarımızın kongre kayıt masalarında öğrenci belgelerini ibraz etmeleri  gerekmektedir.

** Kayıt ücreti; kongre materyalleri, e-katalog, katılım belgesi, kongre süresince düzenlenecek olan kokteyl ve yemekler için ödenmektedir.


BANKA HESAP BİLGİLERİ:

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Çanakkale Şubesi TL Hesabı:

IBAN: 

TR270020600188011027940001

Banka Kodu: 

206

Şube Kodu: 

188

Hesap No: 

1102794-1

Hesap Sahibi: 

Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği

 

 

 

 

   

 

Önemli NOT: Dekont bilgilerinde, mutlaka alıcı bilgisi olarak "Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği" yazılmalı ve başka bir kişi tarafından ödeme yapılıyorsa, kim için yatırıldığı bilgisi eklenmelidir.

 

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Çanakkale Şubesi EURO hesabı:

IBAN: 

TR430020600188011027940101

Banka Kodu: 

206 (Turkey)

Şube Kodu: 

188

Hesap No: 

1102794-101

Hesap Sahibi: 

Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği

BIV (Swift) Kodu:

AFKBTRISXXX

Hesap Sahibi:

Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banka BIC (Swift) kodları 11 haneden oluşmaktadır. Türkiye Finans'ın BIC (Swift) kodu, AFKBTRISXXX'dir. İlk 8 karakterin girişini yapmak zorunludur. XXX olarak belirtilen son üç karakter otomatik olarak tamamlanmaktadır.

 

Not: Ödeme esnasında açıklama kısmına sadece İsim-Soyadı ve TC Kimlik bilgilerinizi (Türkiye’den katılanla