Davetli Konuşmacılar

 
 
 
 
Prof. Dr. Fernando Hernandez-Hernandez
Barcelona Üniversitesi Öğretim Üyesi

Barselona Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültürel Pedagoji Biriminde “Görsel Sanatlar ve Eğitim: Yapısalcı Bir Perspektif” yüksek lisans programı ve “Sanat ve Eğitim” doktora programını yürütmektedir. ESBRINA Kalite Araştırma Grubu (Çağdaş Öznitelikler, Görsel Sanatlar ve Eğitim Ortamları) ve REUNI + D (Eğitim Araştırmaları ve İnovasyon İçin Üniversite Ağı) üyesi olan Hernandez, aynı zamanda INDAGA-T'nin (Sorgulamaya Dayalı Öğrenmeyi Teşvik Eden Öğretmen İnovasyon Grubu) koordinatörüdür. İlgi alanları, göçebe öğrenme süreçleri, kalitatif ve yeni materyalizm yaklaşımları (sanat temelli araştırmalarla bağlantılı), toplumsal dönüşüm hareketleri ve sanat eğitimi yer değiştirmeleridir.
 

 
 
Prof. Dr. İnci San
Ankara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi ve SEDER Onursal Başkanı
 
1974 yılında “Sanatsal Yaratma ve Çocukta Yaratıcılık” başlıklı doktora tezine sahiptir. 1977-1978’de Stutgart’ta sanat eğitimi alanında çalışmalar yaptı ve Stutgard Waldorf Pedagojisini inceledi. 1981 yılında “Sanat Eğitimi Kuramları” adlı tezi ile doçentlik unvanını aldı. 1988 yılında profesörlüğe yükseltildi. 1978-1979 yıllarında çeşitli kurumların danışma ve yayın kurullarında yer aldı. 1982 yılından itibaren emekli olana kadar Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığını yürüttü. Sanat eğitimi alanında çok sayıda makalesi bulunan İnci San 2000 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Kurucusu olduğu Sanat Eğitimcileri Derneği’nin (SEDER) onursal başkanıdır.

 
 
Yrd. Doç. Emre Zeytinoğlu
Mimar Sinan Üniversitesi
 
Seramik sanatçısı, akademisyen ve yazar. 1980 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik Bölümü’nden mezun oldu. 1986 yılından itibaren sergiler açıyor ve 1988 yılından itibaren sanat konusunda makaleler yazıyor. Marmara Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve Işık Üniversitesi’nde sanat üzerine dersler verdi.